podmienky použitia


A. Platnosť podmienok používania

1. Všetky naše obchodné vzťahy sú založené na týchto podmienkach používania. Nerozpoznávame žiadne podmienky, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami používania alebo sa od nich odchyľujú, pokiaľ sme výslovne písomne ​​nesúhlasili s ich platnosťou.

B. Autorské práva

1. Snažíme sa dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sme sami vytvorili, alebo používať bezlicenčnú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a textov. Všetky značky a ochranné známky uvedené na webových stránkach a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam príslušného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Záver, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán, by sa nemal robiť iba preto, že sú uvedené.

2. Autorské práva na nami vytvorené publikované materiály (grafiky, objekty, texty) (označené © www.ClipProject.info alebo © www.ClipartsFree.de) zostávajú výlučne nám. Tieto materiály sú určené iba na použitie v nekomerčné projekty (osobné, súkromné ​​použitie) určite. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä ukladanie do databáz, publikovanie, rozmnožovanie a akákoľvek forma komerčného použitia, ako aj sprístupnenie tretím stranám - tiež v častiach alebo v revidovanej podobe - bez súhlasu správy www.ClipProject.info alebo www. ClipartsFree.de sú zakázané.

3. Pri použití grafiky v internetových projektoch, a aktívny odkaz na www.clipartsfree.de alebo na www.clipproject.info.

Príklad aktívneho odkazu: www.clipartsfree.de

Pri použití v tlačených médiách by sa mal urobiť písomný odkaz (poznámka pod čiarou) na www.clipartsfree.de alebo www.clipproject.info.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia našich obrázkov, prečítajte si článok Časté otázky na domovskej stránke webovej stránky www.clipartsfree.de

C. Odkazy a odkazy

1. Výslovne zdôrazňujeme, že nemáme žiadny vplyv na vzhľad a obsah odkazovaných stránok. Týmto sa týmto výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých odkazovaných stránkach na celom webe vrátane všetkých podstránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na domovskej stránke a na všetok obsah stránok, na ktoré odkazy alebo bannery vedú.

2. (priame odkazy) V rozsudku v. 17.07.2003 (Az: I ZR 259/00; tlačová správa 96/03) rozhodla, že nastavenie takzvaných priamych odkazov neporušuje autorské práva prepojených poskytovateľov. Rovnako bolo odmietnuté nespravodlivé využívanie služieb poskytovateľa nastavením priamych odkazov.

D. Ochrana údajov

1. Ak existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) na webovej stránke, vkladanie týchto údajov sa deje dobrovoľne. S vašimi údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám.

2. Použitie kontaktných údajov zverejnených v tiráži alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy, tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne požadované, nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom takzvaných spamov, ktorí porušia tento zákaz.

3. Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, bude vaša IP adresa vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Nur v Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse einen Google Server von in den USA übertragen und Tortu gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird diese Google Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Analytics von ihre Google Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Google Daten von zusammengeführt.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovávaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a nainštalovať: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní služby Google Adsense
Táto webová stránka používa Google AdSense, službu na integráciu reklám od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia webových stránok. Google AdSense používa aj takzvané webové majáky (neviditeľná grafika). Tieto webové signály môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako je napríklad návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované prostredníctvom súborov cookie a webových majákov pri používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a poskytovaní reklamných formátov sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Tieto informácie môže zdieľať spoločnosť Google so spoločnosťami Google. Spoločnosť Google však nebude zlúčiť vašu IP adresu s inými dátami, ktoré ste uložili.

Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

5. Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní služby Google +1

Zhromažďovanie a šírenie informácií: Pomocou tlačidla Google +1 môžete zverejňovať informácie po celom svete. Vy a ďalší používatelia dostávate prispôsobený obsah od spoločnosti Google a našich partnerov prostredníctvom tlačidla Google +1. Google ukladá informácie, ktoré ste dali +1 pre obsah, aj informácie o stránke, ktorú ste si zobrazili, keď ste klikli na +1. Vaše +1 sa môže zobraziť ako nápoveda spolu s vašim profilovým menom a vašou fotografiou v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google, alebo na iných miestach na webových stránkach a v reklamách na internete. Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1 s cieľom vylepšiť služby Google pre vás a ostatných. Aby ste mohli používať tlačidlo Google +1, potrebujete globálne viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre profil. Tento názov sa používa vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť aj iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identitu vášho profilu Google môžu zobraziť používatelia, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo majú iné identifikačné údaje o vás.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených účelov budú poskytnuté informácie použité v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane údajov spoločnosti Google. Google môže zverejňovať súhrnné štatistické údaje o činnostiach +1 používateľov alebo ich odovzdávať používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky.

6. Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní Twitteru

Funkcie služby Twitter sú integrované na našich stránkach. Tieto funkcie ponúka Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkcie „Retweet“ sú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Tieto údaje sa prenášajú aj na Twitter.

Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich používa Twitter. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane údajov na stránke http://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings . Zmena

E. Zodpovednosť

1. Používanie tejto stránky sa deje z vlastnej iniciatívy a na jeho vlastné riziko. Nenesieme zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorom tejto webovej stránky týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených používaním alebo nepoužívaním poskytovaných informácií alebo používaním nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie je možné preukázať, že autori konali svojvoľne alebo existuje úmyselne hrubá nedbanlivosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Výslovne si vyhradzujeme právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí stránok alebo celej ponuky alebo na dočasné alebo trvalé pozastavenie zverejnenia bez predchádzajúceho upozornenia.

F. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

1. Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nie alebo úplne zodpovedajú súčasnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú nedotknuté svojím obsahom a platnosťou.


je projekt od ClipartsFree.de
© 2012-2024 www.ClipartsFree.com - Kliparty, obrázky, gify, pohľadnice zadarmo